Μάνος & Henrinke
Ένας Ελληνο - Γερμανικός γάμος στη Βάρκιζα.