Βernando & Βικτωρία
Ένας Ελληνο - Ιταλικός γάμος στα "Δυο Χωριά", της Τήνου.