Στρατής & Natalia
Ένας διαφορετικός γάμος στην Αντίπαρο.